امیر

امیر….از عاشقای سینه چاک استارتاپه…لحظه ای نیست که دنبال کنکاش و جستجو و لینک کردن دو یا چند تا مطلب، آدم ، ایده ، ترفند نباشه …هرچند سرش شلوغه…ولی دمش گرم… حواسش به همه جا هست.